Oddziały gimnazjalne Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tenczynie

Logowanie

Oddziały gimnazjalne Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tenczynie

Absolwent naszej szkoły:   

o    zna wartość zdobytej wiedzy, którą umiejętnie wykorzysta w dalszym rozwoju;

o    potrafi komunikować się w języku angielskim i niemieckim,

o    ma ciekawe zainteresowania, które umiejętnie rozwija,

o    potrafi w sposób świadomy i odpowiedzialny dokonać wyboru dalszej drogi życiowej;

o    jest kreatywny i pomysłowy;

o    umiejętnie radzi sobie w różnych sytuacjach życiowych;

o    jest odpowiedzialny za podejmowanie przez siebie decyzje i działania;

o    w swoich działaniach kieruje sie wartościami ogólnoludzkimi i zasadami etyki;

o    reaguje na przejawy przemocy, arogancji i wandalizmu;

o    sprawnie posługuje się technologią informacyjną;

o    dba o środowisko naturalne, o estetykę własnego wyglądu i otoczenia;

o    jest tolerancyjny;

o    umie korzystać z dóbr kultury, jest wrażliwy na piękno;

o    jest patriotą; docenia wartość swojej Małej Ojczyzny, czuje się z nią szczególnie związany,

o    dostrzega znaczenie więzi rodzinnych, społecznych, kulturowych
i narodowych;

o    uczestniczy w życiu kulturalnym społeczności lokalnej.

 

 

 

Dyrektor Szkoły: mgr Danuta Biedrończyk

Wicedyrektor szkoły: mgr Genowefa Flaga

photo

Poniedziałek 17.12.2018

liczba odwiedzin: 218654